Gemeenten

 

Jeugdbeleid (actueel)

Als adviseur jeugd heb ik voor diverse gemeenten gewerkt. Soms in een aparte opdracht voor een bepaald project of als vervanger van een afwezig teamlid. De thema’s waar ik me mee bezig heb gehouden: ontwikkeling van meerjarige programma’s voor jeugdbeleid, de transitie van de jeugdzorg, diversiteit, centrum voor jeugd en gezin en talentontwikkeling. Twee sprekende voorbeelden: Operatie Amersfoort Jong II en het Uitvoeringsprogramma Jeugd en Onderwijs 2017-2020.

 

Onderwijsbeleid (actueel)

Ook werk ik voor gemeenten als adviseur onderwijs. Ik heb als projectleider gewerkt voor de Lokaal Educatieve Agenda (LEA), Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE), Voortijdig Schoolverlaten (VSV), Regionaal Meld- en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten (RMC) en onderwijs aan nieuwkomers. Resultaten hiervan zijn een VVE nota en een VSV programma van maatregelen. Beide projecten zijn met het alle partners in de betreffende gemeenten uitgewerkt.