Onderwijs

 

Projectleider onderwijs en arbeidsmarkt (afgerond)

Een VO bestuur in het midden van het land wilde een toekomstplan voor het arbeidstrainingscentrum ontwikkelen. Met een projectgroep heb ik met veel plezier vorm en inhoud aan de uitwerking van dat plan gegeven. We hebben de meest kansrijke opties onderzocht en een advies, inhoudelijk werkplan en exploitatiebegroting, opgesteld waarin de opties waren uitgewerkt. In deze nieuwsbrief is meer te lezen over dit project.

Gastdocent HBO opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (actueel)

Voor een grote HBO instelling werk ik regelmatig een periode als gastdocent Kwaliteitsverbetering en Beleidsontwikkeling en als begeleider van afstudeergroepen. Ik geef werkcolleges aan eerste tot en met derdejaars studenten voor een vak dat ze vaak lastig vinden. Het is steeds weer een uitdaging om ervoor te zorgen dat ze toch met plezier en succes een goed eindproduct inleveren.

Cursusleider module didactiek (afgerond)

Voor een bestuur van een stichting voor basisonderwijs heb ik een module didactiek ontwikkeld voor leerkrachten in een LB opleidingstraject. De module heb ik gebaseerd op de theorie van Marzano: wat werkt in de klas. Tijdens een aantal bijeenkomsten is de theorie van de didactische strategieën verkend. Daarna hebben alle cursisten een strategie toegepast in de praktijk. Deze ervaringen zijn verwerkt in een inspiratieboek voor alle leerkrachten van de stichting.