Kennis

 

In 2010 heb ik de opleiding Master Pedagogiek succesvol afgerond met mijn thesis Individuele aanpak overlastgevende jeugd, kopzorg of hoofdzaak?  Hiervoor heb ik onderzoek gedaan naar de individuele aanpak van overlastgevende jeugd in drie middelgrote gemeenten. Naar aanleiding van het resultaat heb ik een leidraad ontwikkeld. Deze leidraad is de basis voor de aanpak in een aantal gemeenten. In deze gemeenten is het aantal overlastgevende jongeren op straat aanzienlijk gedaald de afgelopen jaren.

De thesis en leidraad voor de aanpak zijn opgenomen in de Database Jeugdgroepen van de Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Zij beoordelen de leidraad als volgt:

De uitgangspunten van de aanpak zijn goed omschreven; eveneens scoort de aanpak goed op effectiviteit en toepasbaarheid. Er is sprake van een heldere theoretische onderbouwing, een goed omschreven doelgroep en context en een duidelijke probleemanalyse.

Harde resultaten van de aanpak zijn nog niet duidelijk. Wel worden bij de evaluaties, die deel uitmaken van deze gestructureerde aanpak, procesresultaten benoemd met betrekking tot samenwerking in het netwerk.

De aanpak is helder, uitvoerbaar, werkbaar en voorzien van een goed stappenplan. Bovendien is de overdraagbaarheid van de aanpak goed. De procesregisseur speelt hierbij een belangrijke rol, aangezien hij verantwoordelijk is voor het opstellen van de rapportages waarbij inzicht gegeven wordt in de resultaten op casusniveau en procesniveau.

Mijn kennis houd ik bij door veel te lezen en relevante bijeenkomsten bij te wonen. Alles rond jeugd heeft mijn interesse.